PT – Personlig träning

Vi hjälper dig att nå dina mål

Vill du enklare komma igång eller vill du ha hjälp av en specialist att nå dina tränings- och hälsomål? Att träna med någon av våra personliga tränare gör det både lättare att komma igång, hålla igång och nå dina önskade resultat.
Ni inleder med en konsultation där ni går igenom hur just ditt nuläge är gällande träning, hälsa och målsättning. Detta är ett första steg mot en personlig hållbar träning.

Ring 08 – 550 122 00 eller maila info@tctrainingclub.se om du vill veta mer